Dosya: Kuran Çevirileri (.chm biçiminde)

Bilgisayar başında çalışırken hızı nedeniyle .chm dosyalarını yeğliyorum. Edip Yüksel, Abdülbaki Gölpınarlı ve Yaşar Nuri Öztürk çevirilerini dileyenin yararlanması için sunuyorum. Dosya uzantısını .rar olarak değiştirmeniz gerekiyor.

Kuran_cevirileri_chm

Reklamlar

Dinden Boşalan Yeri Din Doldurur

Dil Derneği sözlüğü “din”i insanların anlayamadıkları, karşısında güçsüz kaldıkları doğa ve toplum olaylarını, gizemsel nitelikteki güçlerle açıklamaya yönelmeleri olgusu olarak tanımlıyor. TDK sözlüğünün tanımı şu: Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum. Kuran ise din sözcüğünü kişinin yaşamına verdiği anlam yerine kullanıyor. Okumaya devam et